(1)
Therborn, G. Bland Intellektuella Och statstjänstemän – Mot gränslösa Horisonter. SoFo 2015, 51, 145–158.