(1)
Forskning, S. Författarpresentationer. SoFo 1, 51, 265–277.