(1)
Forskning, S. Författarpresentationer. SoFo 2015, 51, 265–277.