(1)
Forskning, S. Kommande Temanummer Av Sociologisk Forskning: Hur Har samhället Och människors Liv påverkats Av Coronakrisen Och Covid-19-Pandemin?. SoFo 2020, 57, 220.