(1)
Svallfors, S. Politik På Riktigt. Handbok för Sociala ingenjörer: Irene Wennemo. SoFo 2020, 57, 207–210.