(1)
Härnbro, S.; Dahlstedt, M.; Herz, M. Social tjänst till Salu: Om Socialt Arbete I Upphandlingens Tid. SoFo 2021, 58, 267–286.