(1)
Iversen, C.; Redmalm, D.; Flinkfeldt, M.; Persson, M. En människa Bland Andra? Äldre människors begripliggörande Av Vardagen under Covid-19-Krisen. SoFo 2021, 58.