(1)
Jukkala, T.; Ferlander, S.; Aytar, O.; Engdahl, E.; Hristova, A.; Hopstadius, M.; Blasko, A.; Misheva, V. Att Leva Med En världsomfattande Pandemi: En Studie Om människors Oro Kopplat till Covid-19 I Sverige. SoFo 2021, 58.