(1)
Olaison, A.; Knechtel , M.; Torres, S. .; Forssell, E. . Dokumentationens Roll för Klientskapande Processer I äldreinriktat Socialt Arbete: Spelar utlandsfödd Bakgrund, kön Och ålder någon Roll?. SoFo 2021, 58, 287–310.