(1)
Jämte, J.; Kelekay, J.; Schclarek Mulinari, L.; Sohl, L. Samhällsvetenskapliga Perspektiv På Black Lives Matter. SoFo 2020, 57, 363–379.