(1)
Berg, L.-E. Socialpsykologiska Experiment: Markus Arvidsson Och Bengt Starrin. SoFo 2020, 57, 428–430.