(1)
Engdahl, E.; Ekbrand, H.; Nyman, M. #Metoo: En Kamp för Socialt erkännande Och rättvisa. SoFo 2021, 58, 199–216.