(1)
Wågby Gräfe, A. Den Sociala Meningen Med Barns Delaktighet I vårdnads-, Boende- Och umgängesprocesser. SoFo 2022, 59, 177–202.