(1)
Fernqvist, S. Forskningsetik. Vägval I samhällsvetenskapliga Studier: Sara Eldén. SoFo 2021, 58.