(1)
Flisbäck, M. .; Carlén, M. Livspolitik Och Existentiell Mening I Ett alternativsamhälle På Landsbygden: Exemplet Uddebo. SoFo 2022, 58, 407–432.