(1)
Uhnoo, S.; Sernhede, O. Shout Out! Ortenpoddar Som Folkbildning, Motoffentlighet Och underhållning. SoFo 2022, 59, 149–176.