(1)
Granberg, M. Ekonomisk Form Och Den ömsesidiga Konstitueringen Av ojämlika Sociala Relationer. SoFo 2022, 59, 75–99.