(1)
Berglund, T. Klass I Sverige. Ojämlikheten, Makten Och Politiken I Det 21:A århundradet: Daniel Suhonen, Göran Therborn Och Jesper Weithz (red.). SoFo 2021, 58, 346–351.