(1)
Holmström, C. Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt Och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson. SoFo 2021, 58, 352–354.