(1)
Alm, S. Social Inkludering Och inställning till omfördelning: Kvinnors Attityder I En Historisk Brytningstid. SoFo 2022, 59, 279–298.