(1)
Edlund, J.; Eldén, S.; Wästerfors, D.; Sohl, L. Att Bedriva Sociologisk Forskning I En Tid Av byråkratiserad etikprövning. SoFo 2022, 58, 455–466.