(1)
Holmberg, A.; Holmberg, M.; Alvinius, A. Människans Sociala Relationer Med Djur: En Utmaning för totalförsvaret?. SoFo 2023, 59, 473–492.