(1)
Nelson, K. Fyra Generaliserade Steg I lärandeprocessen: En Vardagssociologisk Betraktelse över Gitarrspelande Och Sociologi. SoFo 2022, 59, 233–243.