(1)
Bogren, A. Övervakningskapitalismen. Vid Maktens Nya Frontlinjer: Shoshana Zuboff. SoFo 2022, 59, 215–218.