(1)
Forskning, S. Torgny T. Segerstedts Pris för bästa Artikel I Sociologisk Forskning 2020 Och 2021. SoFo 2022, 59, 232.