(1)
Ginnerskov, J. Sociologins Klassiker. Upptäckter Och återupptäckter: Lisa Eklund & Bo Isenberg (red.). SoFo 2022, 59, 209–212.