(1)
Forskning, S. Förbundets Nya Styrelse. SoFo 2022, 59, 231.