(1)
Sandström, L. Asylsökande Flyktingar Och Den Svenska ”tryggheten”. SoFo 2023, 60, 5-32.