(1)
Forskning, S. Redaktionens Tack till Granskare 2020–2022. SoFo 2023, 59, 361–362.