(1)
Lidegran, I. När Skolan Blev En Marknad. Trettio år Med Friskolor Hur Marknadsskolan Splittrar Sverige: Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson Petter Sandgren. SoFo 2023, 59, 493–496.