(1)
Lundqvist, Åsa. Sociologförbundet Har Ordet: Övergångar. SoFo 2023, 59, 501.