(1)
Holmqvist, D. Feminism Och Konvivialitet. Samexistens, Oenighet, Hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) . SoFo 2023, 60, 107-109.