(1)
Envall, F.; Andersson, D.; Rohracher, H. Att Energigemenskapa: Energigemenskaper Som Arena för klimatomställningens Praktiker Och Politik. SoFo 2023, 60, 299-325.