(1)
Holmqvist, M. Eliterna Och företagsekonomiseringen Av Sverige. SoFo 2024, 61, 111-114.