(1)
Ginnerskov, J. Mot Disciplinens kärna! : Från Sociologiska Paradigm till Sociologididaktik. SoFo 2023, 60, 141-144.