(1)
Ferm, L. Sociologins Framtid Och Blick : En Intervju Med Juniora Sociologer. SoFo 2023, 60, 125-139.