(1)
Ståhl, C.; Persson, M. Klimatfrågan är Sociologisk . SoFo 2023, 60, 215-217.