(1)
Soneryd, L.; Sundqvist, G.; Uggla, Y. Livsstilsförändring Eller Teknologisk Fix: Tre Sociologer Diskuterar klimatomställningen. SoFo 2023, 60, 391-399.