(1)
Torgny T. Segerstedts Pris för 2022 Och 2023. SoFo 2024, 61, 127.