(1)
Wettergren, ├ůsa. Sociologins Samtid Och Framtid, En Personlig Betraktelse. SoFo 2024, 61, 243-245.