(1)
Wallinder, Y. Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan Som Politik Och Intressekamp, 2023. SoFo 2024, 61, 233-236.