Forsberg, H. (2018). Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden. Sociologisk Forskning, 55(1), 23–52. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18178