Willander, E. (2018). Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige. Sociologisk Forskning, 55(1), 53–74. https://doi.org/10.37062/sf.55.18179