Willander, E. (2018). Mellan sekulära och religiösa förväntningar: Civilreligion på individnivå i Sverige. Sociologisk Forskning, 55(1), 53–74. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18179