Berggren, K. (2018). Vem är teori? Ett normkritiskt pedagogiskt perspektiv på sociologisk teori. Sociologisk Forskning, 55(1), 75–91. https://doi.org/10.37062/sf.55.18180