Udehn, L. (2018). Kommentarer till ”Vem är teori?”. Sociologisk Forskning, 55(1), 93–97. https://doi.org/10.37062/sf.55.18181