Jacobsson, K. (2018). Sociologförbundet har ordet: Sociologidagarna 2018 – sicken succé!. Sociologisk Forskning, 55(1), 109–110. https://doi.org/10.37062/sf.55.18183