Wennerhag, M., & Elgenius, G. (2018). Förändring och kontinuitet i det svenska politiska landskapet: Politisk-sociologiska perspektiv inför valet 2018. Sociologisk Forskning, 55(2-3), 121–138. https://doi.org/10.37062/sf.55.18186