Dahlstedt, M., & Eliassi, B. (2018). Slaget om hemmet: Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi. Sociologisk Forskning, 55(2-3), 203–223. https://doi.org/10.37062/sf.55.18190