Muftee, M. (2017). Vidarebosättning, Sverigeprogram och föreställningen om den ”passiva flyktingen”. Sociologisk Forskning, 54(1-2), 111–132. https://doi.org/10.37062/sf.54.18208