Holmberg, T., & Sjöstrand, G. (2017). Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundets arbete med ämnes-/gymnasielärarutbildningen. Sociologisk Forskning, 54(1-2), 133–134. https://doi.org/10.37062/sf.54.18209